Проект "„Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”"

Проект „Консорциум „ДИКОН – БЧК“ „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”

: