Слайдшоу

0

    Спортно училище "Дръстър"   Поздравления за Христо Струмски, ученик от 5 клас при Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, треньора Христо Бончев и...

0

  С конферентна връзка в условията на инзвънредно положение, наложено в страната, заради коронавируса "СOVID 19" Спортно училище "Дръстър" Силистра отбелязва своя 15-ти патронен празник. Както...

0

УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА ОТБЕЛЯЗВАТ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК На 02.03.2020 г. в Спортно училище „Дръстър“ – Силистра се състоя кратко тържество, посветено на...

0

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ С УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА   На 03.03.2020 г. в Кукления театър, а след...

10-те най-добри спортисти

 

2019

 2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

10-те най-добри спортисти

 

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
Специфичните  цели са посочени като :
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите.

Групи за извънкласни дейности през учебната 2013/2014 година с общ брой обхванати 143 ученици, от V до XII клас:

1. Клуб "Занимателна математика", ръководител: Надка Тетрадова

2. Клуб "Аз и великите българи", ръководител: Диана Йорданова

3. Клуб "Училищни медии", ръководител: Дорина Пейчева

4. Театрално студио, ръководител: Гълъбина Великова

5. Секция "Пожарна безопасност", ръководител: Мирослав Върбанов

6. Секция "Гребане", ръководител: Любомир Николов

7. Клуб "Виртуален пътешественик в географския свят", ръководител: Евелина Касабова

8. Секция "Футболно правилознание", ръководител: Иван Занов

9.Клуб "Виртуален пътешественик в географския свят", ръководител: Габриела Йорданова

10. Дигитално студио - реклама, дизайн и фотография, ръководител: Лиляна Недева

11. Студио "Цветята и ние", ръководител: Калинка Ташева

12. Секция "Волейбол", ръководител: Гълъбина Великова 

13. Арт студио, ръководител: Кина Маринова

1Тригодишна програма за развитие на извънкласните дейности
по Проукт "Успех" в ОСУ "Дръстър", град Силистра.

 

 

 

: