БЮДЖЕТ

Делегиран бюджет

 

Бюджет на СУ "Дръстър" за 2021 година 

 

Отчет за изпълнението на  делегирания бюджет 2021 година за първото тримесечие. 

 

Бюджет на СУ "Дръстър" за 2020 година 

Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2020 година за четвъртото тримесечие.
 
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2020 година за третото тримесечие.
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2020 година за второто тримесечие.
 Отчет за изпълнението на  делегирания бюджет 2020 година за първото тримесечие.

Бюджет на СУ "Дръстър" за 2019 година

Отчет за изпълнението на 
делегирания бюджет 2019 година за четвърто тримесечие.
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2019 година за третото тримесечие.
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2019 година за второто тримесечие.
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2019 година за първото тримесечие.
 

 

Бюджет на Спортно училище "Дръстър" за 2018 г.

 Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2018 година за четвъртото тримесечие.
 Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2018 година за третото тримесечие.
 Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2018 година за 
второто тримесечие.
 Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2018 година за първото тримесечие.

 

Бюджет на Спортно училище "Дръстър" за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на
бюджета за 2017 година
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2017 година за третото тримесечие.
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2017 година за второто тримесечие.
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2017 година за първото тримесечие.

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2016 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на IV - то тримесечие
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на III - то тримесечие
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на II - то тримесечие.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2016 г., в края на I - то тримесечие.

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2015 г.

 

Отчет за изпълнение на 
делегирания бюджет 2015 г., в края на IV - то тримесечие.
Отчет за изпълнение на
делегирания бюджет 2015 г., в края на III - то тримесечие.
Отчет за изпълнение на
делегирания бюджет 2015 г. в края на II - то тримесечие
Отчет за изпълнение на
делегирания бюджет 2015 г. в края на I-то тримесечие

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2014 година

Отчет за изпълнение на
делегирания бюджет 2014 г. в края на IV тримесечие
Отчет за изпълнение на
делегирания бюджет 2014 г. в края на III тримесечие
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2014 г. в края на II тримесечие
Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2014 г. в края на I тримесечие

 

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2013 година

Отчет за изпълнението на
делегирания бюджет 2013 г. в края на IV тримесечие
Отчет за изпълнение  на
делегирания бюджет 2013 г. в края на III тримесечие
Отчет на изпълнение на
делегирания бюджет 2013 г. в края на II тримесечие
Отчет на изпълнение на
делегирания бюджет 2013 г. в края на I тримесечие

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2012 година

Отчет на изпълнение на
делегирания бюджет 2012 г. в края на I тримесечие
 Отчет на изпълнението на
делегирания бюджет 2012 г. в края на II тримесечие
 Отчет на изпълнението на
делегирания бюджет 2012 г. в края на III тримесечие
Отчет на изпълнението на
делегирания бюджет 2012 г. в края на IV тримесечие

 

Бюджет 2012 г. на ОСУ "Дръстър"

1БЮДЖЕТ 2012 г. на ОСУ "Дръстър"

Отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на ОСУ "Дръстър" към края на I тримесечие.

1Отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на ОСУ "Дръстър" към края на I тримесечие.

Отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на ОСУ "Дръстър" към края на II тримесечие.

1Отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на ОСУ "Дръстър" към края на II тримесечие.

Отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на ОСУ "Дръстър" към края на III тримесечие.

1Отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на ОСУ "Дръстър" към края на III тримесечие.

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: