Преподаватели

Иван Александров Занов

Позиция: Главен учител
Завършил: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Специалности: История и цивилизация, физическо възпитание и спорт

CV

Гълъбина Петрова Великова

Позиция: Старши учител
Завършил:ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Специалности: Българска филология

Дорина Железова Пейчева

Позиция: Старши учител
Завършил: ШУ "Константин Преславски"
Специалности: Български език и литература, Руски език и Изобразително изкуство

Кина Димитрова Маринова

Позиция: Старши учител
Завършил:ШУ "Св. Константин Преславски"
Специалности: Руска филология и Английски език

Диана Йорданова Йорданова

Позиция: Старши учител
Завършил: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Специалности: Българска филология

Лиляна Кирилова Недева

Позиция: Старши учител
Завършил: ШУ "Св. Константин Преславски"
Специалности: Физика, Математика,Информатика и информационни технологии, Музика

Диана Тодорова Михалева 

Позиция: Старши учител
Завършил: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Специалности: Българска филология

Калинка Иванова Ташева

Позиция: Старши учител
Завършил: ШУ"Константин Преславски"
Специалности: Математика, Физика, Информатика и информационни технологии, Труд и техника

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: