инж. Иван Петров Касчийски

Позиция: Старши учител
Завършил: ВМЕИ Варна, НСА"Васил Левски" София -СДК
Специалности: Технолотия на машиностроенето, треньор по спортна стрелба

: