2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

инж. Иван Петров Касчийски

Позиция: Учител
Завършил:ВМЕИ Варна, НСА"Васил Левски" София -СДК
Специалности: Технолотия на машиностроенето, треньор по спортна стрелба

: