Любомир Петков Николов

Позиция: старши учител
Завършил:НСА
Специалности: Физическа култура и спорт, треньор по борба

: