Лиляна Кирилова Недева

Позиция: Старши учител
Завършил: ШУ "Св. Константин Преславски"
Специалности: Физика, Математика,Информатика и информационни технологии, Музика

: