Теменужка Илиева Петрова

Позиция: учител, теоретично обучение

Завършил: НСА "Васил Левски"

Специалност: физическо възпитание, треньор по спортна стрелба

: