Иновативно училище

Иновативен проект: "Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD  и развитие на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност -Стъпка напред"

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: