№ по ред

Учебен предмет

Клас

Брой часове

Резерв

 

Ръководител

Брой

ученици

1

БЕЛ

VI

60

6

Диана Михалева

4

2

БЕЛ

VII

60

6

Дорина Пейчева

6

3

БЕЛ

VIII

60

6

Дорина Пейчева

6

4

БЕЛ

X

60

6

Гълъбина Великова

5

5

БЕЛ

XII

60

6

Гълъбина Великова

6

6

Математика

VII

60

6

Калинка Ташева

5

7

Математика

X

60

6

Калинка Ташева

6

 

Общ брой групи : 7

Брой включени ученици – 38

: