Училищно настоятелство

Посещения: 7451

Училищно настоятелство

 С решение № 149 от 27 ноември 2010 година на Окръжен съд - Силистра е учредено Училищно настоятелство към ОСУ "Дръстър".

Управителен съвет на Училищното настоятелство:

Председател: Петко Драганов Добрев

Членове: Йордан Кулев, Мая Хараланова, Иван Занов, Шариф Фахри