Спортно училище "Дръстър", град Силистра и НСА „Васил Левски“ подписаха договор за сътудничество
На 17 септември 2020 год. ректорът на НСА „В. Левски“ – проф. Николай Изов, доктор и директорът на спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра – г-н Веселин Суров, подписаха двустранен договор за осъществяване на учебно-тренировъчни дейности в областта на спортната, учебната, научната и състезателна дейност.
Страните обединяват усилията си за реализиране на дейности в областта на специализираната спортна подготовка по видовете спорт, практикувани в СУ „Дръстър“, гр. Силистра, както и актуализиране на учебното съдържание, необходимо за развитието на спорта за високи постижения.
Съвместните дейности предвиждат в процеса на обучение студентите от НСА „Васил Левски“, обучаващи се в специалностите на факултет „Спорт“, да провеждат учебно-методически практики в спортното училище, съвместно да участват в научни и научно-приложни изследвания, както и организиране провеждането на състезания и други младежки спортни дейности, свързани с дейността на спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра.
 

 Спортно училище "Дръстър"

 
Поздравления за Христо Струмски, ученик от 5 клас при Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, треньора Христо Бончев и директора Веселин Суров за постигнатите спортни резултати и обявен за най-добър на Държавното първенство за възраст „деца“ със завоюваните 4 златни медала на 50 м. бруст, 100 м. бруст , 200 м. бруст и 200 м. съчетано.
Със своята воля за победа, с качеството си на образование и впечатляващи резултати в учебно-възпитателната работа (сертификат В1 по английски език) той ни вдъхновява и ентусиазира да продължаваме нашата мисия за превръщане на Спортно училище „ Дръстър“ – Силистра в емблематично място, в което младите хора са подкрепяни от екип от професионалисти да посрещат предизвикателствата на живота и сбъднат мечтите си.
Продължавай да покоряваш спортни и образователни върхове, Ицо!!!
От екипа на Спортно училище „Дръстър“ -Силистра

 

: