Отсъствия на ученици от учебни занятия по здравословни пичини

Уважаеми ученици и родители,


Във връзка със зачестилите случай на отсъствия на ученици, извинявани с медицински документи на сайта на РУО-Силистра  е публикувана информация за взетите мерки за контрол на тези случаи.

Връзка със сайта на РУО-Силистра

: