ОСУ "Дръстър" с ново наименование Спортно училище "Дръстър"

 

Във връзка с писмо на МОН за имената на спортните училища и прилагане на разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование от 25.01.2017 г. Общинско спортно училище "Дръстър" е с променено наименование  и е  Спортно училище "Дръстър", без друга промяна в статута му.

 

: