ИНТЕРАКТИВЕН ЧАС В XII КЛАС

Наскоро вСпортно училищеДръстър“ - Силистра се проведе интерактивен час под наслов „Как България променя света като член на Европейския съюз“.

Инициативата за провеждане на такъв час е на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи, като последвала дейност с оглед устойчивостта на реализирания през 2015 г. проект с наименование „Европейска година за развитие 2015 – Национална работна програма на България“.

Интерактивният час се проведе с интерактивна игра „Промени света“, чрез електронен носител, предоставен от РУО - Силистра. Тази игра имаше за цел да запознае учениците с политиката за развитие на Европейския съюз, както и да стимулира техния интерес  и активно участие относно теми, свързани с развитието в глобален план.

Учениците влязоха в ролята на политици, учители, изследователи и еколози. В рамките на игровия цикъл всички участници играха заедно като си помагаха. Целта им беше да постигнат няколко цели за развитие, които играта им поставя. В крайна сметка участниците в играта достигнаха до идеята, че „Светът е едно по-добро място за живеене“, благодарение на тяхната загриженост за рационалното използване на  ресурсите.

Обобщавайки резултатите от играта, водещият интерактивния час Иван Занов,  подчерта приноса на България в политиката за развитие на Европейския съюз.

Директорът Петър Цветков поздрави участниците за тяхната креативност при вземане на решенията за отговори на поставените въпроси с цел постигане на петте глобални цели за развитие.

 

 

 

 

: