СТАРТИРА ПРОЕКТ „АЗБУКА НА МОЕТО ЗДРАВЕ“ ПО КОНКУРСНА СЕСИЯ „МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА 2017“

В началото на м. април 2017 година стартира работата по проект „Азбука на моето здраве“, изпълняван от неформална група „Спортист“, сформирана от ученици от Спортно училище „Дръстър“.  Проектът е финансиран от Община Силистра, конкурсна сесия „Младите за Силистра 2017“ и е с продължителност 2 месеца –април и май 2017 година.

 

Работата по проекта ще даде възможност за повишаване на здравната култура на младите хора, предоставяне на информация за значението на здравословното хранене и физическата активност за нашето здраве.

Ръководителят на групата Ангелина Николова и членовете Ванина Илиева и Елизабен Ерол, запознаха своите съученици-спортисти с дейностите по проекта и участието им в тях.

Тренингът „Какво ми казва етикета?“, който ще се проведе в края на април ще спомогне за създаване на умения у младите хора за разчитане на етикета на хранителните стоки и каква информация ни дава.

С два отбора учениците от спортното училище ще участват в дебата на тема „За“ и „против“ здравословните навици“. Иван Занов, главен учител в училището, ще ръководи дебата, който също ще се проведе в края на месеца.

За отбелязването на 17 май – Денят на българския спорт, ще се проведат щафетни спортни игри с 6 отбора (6 отбора х 5 участници), сформирани от младежи от 15 до 18 години от Спортно училище „Дръстър“, ЛСК „Олимп – 97“ и СНЦ „Добруджански юнак“.

С постерна изложба „Азбука на моето здраве“  в края на месец май ще приключат дейностите по проекта. Тя ще представи информация, свързана със здравословното хранене и физическата активност за нашето здраве.

 

: