ПАМЕТНИЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ В СИЛИСТРА

На 10.05.2017 г. беше проведено представителното занятие на клуб „Патриоти“ с ръководител Иван Занов от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1“ по ОП НОИР.

 Присъстваха ученици от СУ „Дръстър“. Изявата беше уважена и от учители от училището и граждани на гр. Силистра.

Учениците от клуба представиха пред участниците и гостите значимостта на различни паметници, свързани с историческото минало на Силистра. Тези паметници, паметни плочи и археологически останки са паметта, която оформя културно-историческото наследство на града.

Важен паметник в това отношение е паметникът, посветен на 1 800-годишнината на града, който е построен в 1969 г. и ознаменува муниципиалното право на Дуросторум, дадено му от император Марк Аврелий в 169 г. Паметникът е във формата на пилон-обелиск и е разположен в парка пред автогарата.

Паметниците в Дунавската градина са посетени от участниците и за всеки от тях е дадена кратка, но съдържателна информация. Най-известните от тези паметници са: останките на основите на Дръстърската патриаршия, Паметникът на песента, който е единствен в света, паметниците на Георги Мамарчев, Лев Толстой, Гено Чолаков. Освен тях, посетени са и паметникът на Добруджанските революционери, паметникът на Стефан Караджа, паметникът на Сава Доброплодни, скулпторната композиция „Аспарухови войни“.

Една от най-популярните паметни плочи в града е тази, на която е изписано, че Васил Левски посещава Силистра и престоява 3 дни в къщата на известния възрожденец Гено Чолаков. След това Левски е превозен до с. Ветрен, където отсяда в къщата на Димитър Скуртолов, след което преминава в Румъния. Учениците от клуб „Патриоти“ са посещавали тази къща в с. Ветрен, на която е поставена възпоменателна плоча за описаното събитие.

Друга знакова паметна плоча е тази, посветена на освобождението на Силистра от османска власт. Тя е поставена на къщата на Бояджи Яни, тъй като там отсяда командирът на руския отряд, който влиза в Силистра на 10 февруари 1878 г. – генерал Цимерман.

Освен посочените две паметни плочи са посетени още 6 такива в Силистра.

: