Първи учебен ден

За четиринадесети пореден път спортно училище ДРЪСТЪР откри учебната година.