Отсъствия на ученици от учебни занятия по здравословни пичини

Уважаеми ученици и родители,


Във връзка със зачестилите случай на отсъствия на ученици, извинявани с медицински документи на сайта на РУО-Силистра  е публикувана информация за взетите мерки за контрол на тези случаи.

Връзка със сайта на РУО-Силистра

СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

Провеждане на събрание на родителите за избор на членове на Обществен съвет към ОСУ "Дръстър" - Силистра.

Дата: 07.12.2016 г.

Място: Общинско спортно училище "Дръстър" - Силистра, кабинет 302

Начален час: 18,00 ч.

Участници: избраните на родителските срещи на 19.10.2016 г., двама представители на родителите от всеки клас.

 

Директор: Петър Цветков

ФУТБОЛ РЕЗУЛТАТИ

В проведения пореден кръг от футболното първенство с участието на наши ученици се получиха следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ                   КЛАСИРАНЕ

Първенства » Варна » 04. - ДЕЦА - І гр. » 2016 / 2017 г. 

РЕЗУЛТАТИ                   КЛАСИРАНЕ

Първенства » Варна » 08. - ДЕЦА подготвителна (ІV) група » 2016 / 2017 г. 

РЕЗУЛТАТИ                  КЛАСИРАНЕ
     

 

 

: