10-ТЕ  


 

 

 

 

ДЕСЕТТЕ НАЙ ДОБРИ СПОРТИСТИ НА Спортно училище "ДРЪСТЪР" за 2017г.

НОМИНАЦИИ

    Тази година България отбеляза Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия на 19 ноември /всяка трета неделя от месец ноември/.

: