На 10.05.2017 г. беше проведено представителното занятие на клуб „Патриоти“ с ръководител Иван Занов от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1“ по ОП НОИР.

 Присъстваха ученици от СУ „Дръстър“. Изявата беше уважена и от учители от училището и граждани на гр. Силистра.

Учениците от клуба представиха пред участниците и гостите значимостта на различни паметници, свързани с историческото минало на Силистра. Тези паметници, паметни плочи и археологически останки са паметта, която оформя културно-историческото наследство на града.

Важен паметник в това отношение е паметникът, посветен на 1 800-годишнината на града, който е построен в 1969 г. и ознаменува муниципиалното право на Дуросторум, дадено му от император Марк Аврелий в 169 г. Паметникът е във формата на пилон-обелиск и е разположен в парка пред автогарата.

Паметниците в Дунавската градина са посетени от участниците и за всеки от тях е дадена кратка, но съдържателна информация. Най-известните от тези паметници са: останките на основите на Дръстърската патриаршия, Паметникът на песента, който е единствен в света, паметниците на Георги Мамарчев, Лев Толстой, Гено Чолаков. Освен тях, посетени са и паметникът на Добруджанските революционери, паметникът на Стефан Караджа, паметникът на Сава Доброплодни, скулпторната композиция „Аспарухови войни“.

Една от най-популярните паметни плочи в града е тази, на която е изписано, че Васил Левски посещава Силистра и престоява 3 дни в къщата на известния възрожденец Гено Чолаков. След това Левски е превозен до с. Ветрен, където отсяда в къщата на Димитър Скуртолов, след което преминава в Румъния. Учениците от клуб „Патриоти“ са посещавали тази къща в с. Ветрен, на която е поставена възпоменателна плоча за описаното събитие.

Друга знакова паметна плоча е тази, посветена на освобождението на Силистра от османска власт. Тя е поставена на къщата на Бояджи Яни, тъй като там отсяда командирът на руския отряд, който влиза в Силистра на 10 февруари 1878 г. – генерал Цимерман.

Освен посочените две паметни плочи са посетени още 6 такива в Силистра.

Неформална група „Спортист“, сформирана по проект „Азбука на моето здраве“ от ученици от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, в началото на месец май проведе семинар на тема „Какво ми казва етикета?“ с ученици от VIII и IX клас.  Проектът е финансиран от Община Силистра, конкурсна сесия „Младите за Силистра – 2017“. Дълго подготвяното мероприятие беше открито от Ангелина Николова, ръководител на проекта, ученичка от XII клас. В представянето на презентацията пред младите хора, свързана със здравословнотото хранене, разчитане на етикетите на храните и как да се предпазим от вредните храни, дейно й помагаха Ванина Илиева и Мила Кюмюрджиева. Те обърнаха сериозно внимание на умелото съчетаване на здравословно хранене и физическа активност.

Елизабен Ерол се включи като водеща на забавни игри, свързани със здравословното хранене. Интерес и много емоции предизвика играта с кутията-бомба и отговаряне на въпроси, взаимствана от телевизионното шоу „Аз обичам България“. Победителите получиха награди и лакомства.

Организирането и провеждането на семинара беше подпомогнато от Ивелина Русева, фелдшер в спортното училище.

 

 

 

 

На 24.04.2017 г. в кабинет 201 бе проведен съвместен урок с ученици от VІ клас със специални образователни потребности, които са на допълнителна подкрепа от РЦПППО с учител Ренета Бонева във връзка със „Седмица на отворените врати”. В изявата се включиха и техни съученици, участващи по проект „Твоят час” в групата по Български език за VI клас с ръководител Диана Йорданова. Темата на занятието бе ”История славянобългарска”.

 Целите, които си поставиха двете преподавателки, бяха да се обогатят и затвърдят знанията за живота на Паисий Хилендарски  и значението на „Историята”, да се усъвършенстват уменията за четене и извличане на информация от текст чрез работа в екип. На поканата за участие се отзоваха и родителите на някои ученици.

Урокът започна със споделяне на мисли на известни личности за смисъла от изучаването на предмета история. Учениците бяха разделени на пет екипа, които носеха имената на последователите на братята Кирил и Методий. В работата на екипите бяха поканени да участват родителите и директорът на училището Петър Цветков. Същите се включиха с желание.

 В непринудена обстановка децата отговаряха на въпроси, свързани с живота и делото на Паисий. От компютърна презентация, с богат снимков материал, децата си припомниха факти за бележития възрожденец. Всеки екип получи плик с въпрос, свързан с Предисловието на творбата. Учениците трябваше да прочетат текста и да запишат отговорите на лист.

Всяка група търсеше отговор на въпрос, различен от тези на другите. Докато учениците работеха, вървеше презентация, която представяше факти за създаване на „Историята”. Записаните отговори бяха прочетени от говорителите на екипите и след това залепени на постер на дъската. Следващата задача бе свързана с отговор на два въпроса, свързани с темата.

 В края на часа на учениците и гостите бяха раздадени номерирани свитъци с откъси от произведението. Всеки прочете на глас маркирания за него текст. По този начин, чрез верижно четене, участниците изразиха своето отношение към книгата, поставяща началото на Възраждането.

 

 

 

 

 

 

 

 

: