Неформална група „Спортист“, сформирана по проект „Азбука на моето здраве“ от ученици от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, в началото на месец май проведе семинар на тема „Какво ми казва етикета?“ с ученици от VIII и IX клас.  Проектът е финансиран от Община Силистра, конкурсна сесия „Младите за Силистра – 2017“. Дълго подготвяното мероприятие беше открито от Ангелина Николова, ръководител на проекта, ученичка от XII клас. В представянето на презентацията пред младите хора, свързана със здравословнотото хранене, разчитане на етикетите на храните и как да се предпазим от вредните храни, дейно й помагаха Ванина Илиева и Мила Кюмюрджиева. Те обърнаха сериозно внимание на умелото съчетаване на здравословно хранене и физическа активност.

Елизабен Ерол се включи като водеща на забавни игри, свързани със здравословното хранене. Интерес и много емоции предизвика играта с кутията-бомба и отговаряне на въпроси, взаимствана от телевизионното шоу „Аз обичам България“. Победителите получиха награди и лакомства.

Организирането и провеждането на семинара беше подпомогнато от Ивелина Русева, фелдшер в спортното училище.

 

 

 

 

На 24.04.2017 г. в кабинет 201 бе проведен съвместен урок с ученици от VІ клас със специални образователни потребности, които са на допълнителна подкрепа от РЦПППО с учител Ренета Бонева във връзка със „Седмица на отворените врати”. В изявата се включиха и техни съученици, участващи по проект „Твоят час” в групата по Български език за VI клас с ръководител Диана Йорданова. Темата на занятието бе ”История славянобългарска”.

 Целите, които си поставиха двете преподавателки, бяха да се обогатят и затвърдят знанията за живота на Паисий Хилендарски  и значението на „Историята”, да се усъвършенстват уменията за четене и извличане на информация от текст чрез работа в екип. На поканата за участие се отзоваха и родителите на някои ученици.

Урокът започна със споделяне на мисли на известни личности за смисъла от изучаването на предмета история. Учениците бяха разделени на пет екипа, които носеха имената на последователите на братята Кирил и Методий. В работата на екипите бяха поканени да участват родителите и директорът на училището Петър Цветков. Същите се включиха с желание.

 В непринудена обстановка децата отговаряха на въпроси, свързани с живота и делото на Паисий. От компютърна презентация, с богат снимков материал, децата си припомниха факти за бележития възрожденец. Всеки екип получи плик с въпрос, свързан с Предисловието на творбата. Учениците трябваше да прочетат текста и да запишат отговорите на лист.

Всяка група търсеше отговор на въпрос, различен от тези на другите. Докато учениците работеха, вървеше презентация, която представяше факти за създаване на „Историята”. Записаните отговори бяха прочетени от говорителите на екипите и след това залепени на постер на дъската. Следващата задача бе свързана с отговор на два въпроса, свързани с темата.

 В края на часа на учениците и гостите бяха раздадени номерирани свитъци с откъси от произведението. Всеки прочете на глас маркирания за него текст. По този начин, чрез верижно четене, участниците изразиха своето отношение към книгата, поставяща началото на Възраждането.

 

 

 

 

 

 

 

 

На 27.04.2017 г. в Спортно училище „Дръстър“ се проведе дебат на тема „За“ и „против“ здравословните навици“.

: