Покажи брой 
Заглавие Публикуване
ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет. 31 Юли 2019
Национална програма „Без свободен час“ 31 Юли 2019
План за квалификационна дейност 26 Юни 2019
Проект "Твоят час" 06 Април 2015
Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019 06 Април 2015
НП “Иновации в действие“ 06 Април 2015
НП “Подкрепа за успех“ 06 Април 2015
НП "На училище без отсъствие" 10 Март 2015
НП "С грижа за всеки ученик - Модул 2" 10 Март 2015
НП "С грижа за всеки ученик" 27 Април 2013
Нов 

Подкатегории

: