Покажи брой 
Заглавие Публикуване
ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет. 31 Юли 2019
Национална програма „Без свободен час“ 31 Юли 2019
План за квалификационна дейност 26 Юни 2019
Проект "Твоят час" 06 Април 2015
Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019 06 Април 2015
НП “Иновации в действие“ 06 Април 2015
НП “Подкрепа за успех“ 06 Април 2015
НП "На училище без отсъствие" 10 Март 2015
НП "С грижа за всеки ученик - Модул 2" 10 Март 2015
НП "С грижа за всеки ученик" 27 Април 2013
Проект "Успяваме заедно в различието си" 06 Април 2013
"Ученически практики" 06 Април 2013
Проект "Успех" 20 Март 2013
Проект "„Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”" 20 Март 2013
Проект Успех 2013-2014 10 Юни 2014
Начало на иновативно партньорство 26 Ноември 2019
Начало на иновативно партньорство (2) 26 Ноември 2019
Участвам и променям! 21 Март 2013
проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“ 10 Декември 2019
Нов 

Подкатегории

: