Младите борци участват в спортния календар като състезатели на СК "Добруджански юнак-96" Силистра с председател на УС Муса Мусов.

 

Спортен календар 

Последни резултати  

Спортен календар 

 

Медалисти

 

 

 

 

на фокус 
: