Ученически съвет

Ученически съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ванина Деянова Илиева – XII клас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  - Камелия Красимирова Славова – X клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2020/2021 година 

 

Ученически съвет 2016/17

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ванина Деянова Илиева – VIII клас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  - Симона Стефанова Георгиева – VIII клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2016/2017 година

План за работа на ученическия съвет за учебната 2016/2017 година

Устав на ученическия съвет


  • Popular
  • Comments
  • Tag
: