НП "С грижа за всеки ученик"


 Национална програма "С грижа за всеки ученик"

модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"


През учебната 2012/2013 г. по НП "С грижа за всеки ученик" е сформирана група за допълнително обучение на учениците от VIII клас по учебния предмет математика. Допълнителното обучение се провежда от Калинка Ташева, старши учител по математика.

: