2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

НП "С грижа за всеки ученик"


 Национална програма "С грижа за всеки ученик"

модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"


През учебната 2012/2013 г. по НП "С грижа за всеки ученик" е сформирана група за допълнително обучение на учениците от VIII клас по учебния предмет математика. Допълнителното обучение се провежда от Калинка Ташева, старши учител по математика.

: