НП "С грижа за всеки ученик"

Посещения: 4705

 Национална програма "С грижа за всеки ученик"

модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"


През учебната 2012/2013 г. по НП "С грижа за всеки ученик" е сформирана група за допълнително обучение на учениците от VIII клас по учебния предмет математика. Допълнителното обучение се провежда от Калинка Ташева, старши учител по математика.