Петър Цветков Иванов

Директор

За контакти: 086/82 24 60

Анета Христова Атанасова

 

Заместник - директор,  учебна дейност

За контакти: тел. 0879 40 60 65

CV 

Веселин Петров Суров

Заместник - директор,  спортна дейност

За контакти: тел. 0876 66 90 22

CV

: