Бюджет на СУ "Дръстър" за 2020 година

 

Бюджет 2019 г.

 

Бюджет на СУ "Дръстър" за 2019 година

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2019 година за четвърто тримесечие.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2019 година за третото тримесечие.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2019 година за второто тримесечие.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2019 година за първото тримесечие.

 

Бюджет 2018 г.

 Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2018 година за четвъртото тримесечие.

 Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2018 година за третото тримесечие.

 Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2018 година за второто тримесечие.

 Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2018 година за първото тримесечие.

Бюджет на Спортно училище "Дръстър" за 2018 г

Бюджет 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017 година

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2017 година за третото тримесечие.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2017 година за второто тримесечие.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2017 година за първото тримесечие.

Бюджет на Спортно училище "Дръстър" за 2017 година.

Бюджет 2016 г.

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2016 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на IV - то тримесечие

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на III - то тримесечие

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на II - то тримесечие.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2016 г., в края на I - то тримесечие.

Бюджет 2015 г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г., в края на IV - то тримесечие.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г., в края на III - то тримесечие.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г. в края на II - то тримесечие

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г. в края на I-то тримесечие

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2015 година

Бюджет 2014 г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2014 г. в края на IV тримесечие

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2014 г. в края на III тримесечие

 Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2014 г. в края на II тримесечие

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2014 г. в края на I тримесечие

Бюджет 2013 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2013 г. в края на IV тримесечие

Отчет за изпълнение  на делегирания бюджет 2013 г. в края на III тримесечие

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2013 г. в края на II тримесечие

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2013 г. в края на I тримесечие

Бюджет 2012 г

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2012 г. в края на I тримесечие

 Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на II тримесечие

Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на III тримесечие

Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на IV тримесечие

 

: