Делегиран бюджет

Бюджет 2016 г.

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2016 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на IV - то тримесечие

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на III - то тримесечие

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на II - то тримесечие.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2016 г., в края на I - то тримесечие.

Бюджет 2015 г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г., в края на IV - то тримесечие.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г., в края на III - то тримесечие.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г. в края на II - то тримесечие

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г. в края на I-то тримесечие

Бюджет на ОСУ "Дръстър" за 2015 година

Бюджет 2014 г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2014 г. в края на IV тримесечие

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2014 г. в края на III тримесечие

 Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2014 г. в края на II тримесечие

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2014 г. в края на I тримесечие

Бюджет 2013 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2013 г. в края на IV тримесечие

Отчет за изпълнение  на делегирания бюджет 2013 г. в края на III тримесечие

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2013 г. в края на II тримесечие

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2013 г. в края на I тримесечие

Бюджет 2012 г

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2012 г. в края на I тримесечие

 Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на II тримесечие

Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на III тримесечие

Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на IV тримесечие

 

: