Рейтинг
УжаснаОтлична 

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

ПPOTОКОЛ от общо събрание 06,06, 2017 год.

УСТАВ на СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ НА

СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

 

ОСНОВАВАНЕ

С решение № 149 от 27 ноември 2010 година на Окръжен съд - Силистра е учредено Училищно настоятелство към ОСУ "Дръстър".

Управителен съвет на Училищното настоятелство:

Председател: Петко Драганов Добрев

Членове: Йордан Кулев, Мая Хараланова, Иван Занов, Шариф Фахри

 

: