Евелина Венецкова Касабова

Позиция: Старши учител
Завършил:СУ"Св.Климент Охридски"
Специалности: География и икономика, Психология

Велиян Тодоров Петров

Позиция: учител
Завършил: НСА
Специалности: учител- треньор по футбол.

 

Ивайло Димитров Желязков

Позиция: старши учител
Завършил: ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Специалности: физическо възпитание

Неделчо Цвятков Цвятков

Позиция: Старши учител
Завършил:НСА
Специалности: Физическа култура и спорт, треньор по джудо

Стефан Борисов Стефанов

Позиция: старши учител
Завършил:НСА
Специалности: Физическа култура и спорт, треньор по джудо

: