2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

Лидия Тодорова Костадинова

Позиция: Учител
Завършил: НСА
Специалности: Физическа култура и спорт

Теменужка Илиева Петрова

Позиция: учител, теоретично обучение

Завършил: НСА "Васил Левски"

Специалност: физическо възпитание, треньор по спортна стрелба

: