2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

Цветан Неделчев Цвятков 

Позиция: учител
Завършил: НСА "Васил Левски"
Специалности: физическо възпитание, треньор по джудо

Лиляна Кирилова Недева

Позиция: Старши учител
Завършил: ШУ "Св. Константин Преславски"
Специалности: Физика, Математика,Информатика и информационни технологии, Музика

Калинка Иванова Ташева

Позиция: Старши учител
Завършил: ШУ"Константин Преславски"
Специалности: Математика, Физика, Информатика и информационни технологии, Труд и техника

Габриела Стефанова Йорданова

Позиция: Старши учител
Завършил: ШУ"Константин Преславски"
Специалности: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Музика

Евелина Венецкова Касабова

Позиция: Старши учител
Завършил:СУ"Св.Климент Охридски"
Специалности: География и икономика, Психология

Велиян Тодоров Петров

Позиция: учител
Завършил: НСА
Специалности: учител- треньор по футбол.

 

: