Графици, седмична програма

Графици, седмична програма

График за провеждане на редовна изпитна сесия май-юни за учебната 2020/2021 година
за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение:
Мария-Йоана Божидарова Иванова, ученичка в самостоятелна форма – XI a клас
ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия май-юни за учебната 2020/2021 година 
за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение:
Миглена Красимирова Маринова, ученичка в самостоятелна форма – XI a клас
Седмично разписание СУ "ДРЪСТЪР" II срок. 
Дневен режим СУ "ДРЪСТЪР" II срок. 
 График за дежурство учители СУ "ДРЪСТЪР",за II срок.  
График за контролни и класни работи СУ "ДРЪСТЪР",заII срок.
 График учители консултации СУ "ДРЪСТЪР",за за II срок.  
 График приемно време на учители и треньори СУ "ДРЪСТЪР",за II срок.
Седмична програма СУ "ДРЪСТЪР", на учениците в комбинирана форма на обучение, за I срок. 
 График за контролни и класни работи СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 
 График учители консултации СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 
 График приемно време на учители и треньори СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 

Заповед дати за провеждене на олимпиади

Заповед дати за провеждене на държавни изпити по теория на професията и специалността

Заповед дати за провеждене на национално външно оценяване

Заповед дати за провеждене на държавни зрелостни изпити

Заповед график учебно време

 

архив

2019/2020

2018/2019  

Графици, седмична програма 2018-2019


ГРАФИК приравнителни изпити 8 клас
ГРАФИК приравнителни изпити 8 и 9 клас

Дневен режим за целодневната форма на организация за учебната 2018/2019 година

Седмична програма за II срок на учебната 2018/2019 година. 

Заповед за утвърждаване и График за провеждане на приемните изпити в СУ ДРЪСТЪР  за учебната 2018/2019 година

 

Графици за провеждане на редовна изпитна сесия за учебната 2018/2019 година
за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение:

Мелиса Нургюл Шефкъ, ученичка в самостоятелна форма – VI a клас;

Мария-Йоана Божидарова Иванова, ученичка в самостоятелна форма – VIII a клас;

Енес Тамер Хюсмен, ученик в самостоятелна форма -ХI а клас.

 ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за оформяне на срочни оценки за I срок на VII клас

 График за класни и контролни за за II срок на учебната 2018/2019г.

График за провеждане на на консултации от учителите за II срок на учебната 2018/2019 година

График за за приемно време за II срок на учебната 2018/2019 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2018/2019 година.

 Седмична програма за I срок на учебната 2018/2019 година.

 Дневен режим - целодневна форма за учебната 2018/2019 година

 Заповед за определяне дати за държавен изпит по практика за 2019 г.

АРХИВ

График за провеждане на консултации от учителите, за I срок на учебната 2018/2019 г.

График за консултиране на ученици и родители от класните ръководители за 2018/2019 г.

График за приемно време на учителите , за I срок на учебната 2018/2019 г.

График за класни и контролни за за I срок на учебната 2018/2019г.

Седмична програма за I срок на учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2017/2018 година.

График за приемно време за I срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на класни и контролни работи за I срок на учебната 2017/2018 година

Дневен режим за целодневната форма на организация за учебната 2017/2018 година

Седмична програма за II срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на консултации от учителите за II срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2016/2017 година.

Заповед за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици през II срок на учебната 2016/2017 година.

Седмична програма за I срок на учебната 2016/2017 година.

Дневен режим на училището за учебната 2016/2017 година 

График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на класни и контролни работи през I срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за I срок на учебната 2016/2017 година.

Заповед за провеждане на допълнителния час на класа  за консултиране на родители и ученици през I срок на учебната 2016/2017 година.

 

 

 

 

 

Графици, седмична програма 2018/2019

 

  АРХИВ ГРАФИЦИ И Седмична програма 2018/2019 година    

            

         2017/2018       

       2016/2017    

 ГРАФИК приравнителни изпити 8 клас
ГРАФИК приравнителни изпити 8 и 9 клас
Дневен режим за целодневната форма на организация за учебната 2018/2019 година
Седмична програма за II срок на учебната 2018/2019 година. 
Заповед за утвърждаване и График за провеждане на приемните изпити в СУ ДРЪСТЪР  за учебната 2018/2019 година
ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за оформяне на срочни оценки за I срок на VII клас
График за класни и контролни за за II срок на учебната 2018/2019г.
График за провеждане на на консултации от учителите за II срок на учебната 2018/2019 година
График за за приемно време за II срок на учебната 2018/2019 година.
График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2018/2019 година.
Седмична програма за I срок на учебната 2018/2019 година.
Дневен режим - целодневна форма за учебната 2018/2019 година
Заповед за определяне дати за държавен изпит по практика за 2019 г.
График за провеждане на консултации от учителите, за I срок на учебната 2018/2019 г.
График за консултиране на ученици и родители от класните ръководители за 2018/2019 г.
График за приемно време на учителите , за I срок на учебната 2018/2019 г.
График за класни и контролни за за I срок на учебната 2018/2019г.

 

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: