Седмична програма за II срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на консултации от учителите за II срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2016/2017 година.

Заповед за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици през II срок на учебната 2016/2017 година.

Седмична програма за I срок на учебната 2016/2017 година.

Дневен режим на училището за учебната 2016/2017 година 

График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на класни и контролни работи през I срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за I срок на учебната 2016/2017 година.

Заповед за провеждане на допълнителния час на класа  за консултиране на родители и ученици през I срок на учебната 2016/2017 година.

 

 

 

 

 

: