ГРАФИК и комисии изпити месец май

О П Р Е Д Е Л Я М:

 1. График и комисии за провеждане на изпит за промяна на годишна оценка: 

Учебен предмет

Дата на провеждане, начален час,

място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита

/1. Председател

2. Член/

Квестори

Училищна комисия по оценяване

/1. Председател

 2. Член/

1

Биология и здравно образование, ЗП,

IX клас

18.05.2020 г.

14,00 ч.

К201

1. Ан.Атанасова

2. Л. Иванова

1. Анета Атанасова

2. Неделчо Цвятков

1. Габриела Йорданова

2.Марияна

Петрова

2

Биология и здравно образование, ЗП,

X клас

19.05.2020 г.

14,00 ч.

К201

 

1. Ан. Атанасова

2. Л. Иванова

1. Анета Атанасова

2. Неделчо Цвятков

1. Габриела Йорданова

2. Марияна

Петрова

О П Р Е Д Е Л Я М:

 1. 1.                      График и комисии за провеждане на редовна изпитна сесия за учебната 2019/2020година за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение:

1.1.Мария-Йоана Божидарова Иванова, ученичка в самостоятелна форма – IX a клас

1.2.Никола Николов Чальов, ученик в самостоятелна форма – IX a клас

 

Учебен предмет

Дата на провеждане Начален час

Място на провеждане

Формат на изпита
/продължителност

Училищна комисия по организиране на изпита

(Квестори)

Училищна комисия по оценяване

/1. Председател

2. Член/

1.

Чужд език – английски език, ООП

20.05.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит -

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Кина Маринова

2. Анета Атанасова

2.

Чужд език –английски език, ООП

20.05.2020 г.,

13.30 ч.

ВКС

Устен изпит –

по преценка на училищната комисия, но не повече

от 30 минути

-

1.Кина Маринова

2. Анета Атанасова

3.

История и цивилизации, ООП

21.05.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит -

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Иван Занов

2. Тихомир Великов - ПЗГ „Добруджа“

4.

География и икономика, ООП

22.05.2020 г.

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1. Евелина Касабова

2.Иван Занов

 

5.

Информационни

технологии, ООП

26.05.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

до 150 минути

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Лиляна Недева

2.Калинка Ташева

6.

Информационни технологии, ООП

26.05.2020 г.,

13.30 ч.

ВКС

Практически изпит,

до 150 мин.

-

1.Лиляна Недева

2.Калинка Ташева

7.

Биология и здравно образование, ООП

27.05.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит -

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Габриела Йорданова

2. Марияна Петрова

8.

Химия и опазване на околната среда, ООП

28.05.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Габриела Йорданова

2. Лидия Костадинова

9.

Философия

29.05.2020 г.,

10.00

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Евелина Касабова

2. Иван Занов

10.

Физика и астрономия, ООП

02.06.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Лиляна Недева

2. Лидия Костадинова

11.

Математика, ООП

04.06.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1. Калинка Ташева

2. Лиляна Недева

12.

Чужд език – руски език, ООП

08.06.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Диана Михалева

2. Кина Маринова

13.

Чужд език –руски език, ООП

08.06.2020 г.,

13.30 ч.

ВКС

Устен изпит – по преценка на учи-лищната комисия, но не повече

от 30 минути

-

1.Диана Михалева

2. Кина Маринова

 

14.

Български език и литература, ООП

10.06.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1. Гълъбина Великова

2. Дорина Пейчева

15.

ЗБУТ, ОбПП

11.06.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1. Иван Касчийски

2. Лидия Костадинова

16.

Теория на спортната тренировка, ОтПП

12.06.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1. Лидия Костадинова

2. Иван Касчийски

17.

Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт, СПП

15.06.2020 г.,

10.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1. Лидия Костадинова

2. Иван Касчийски

18.

Учебна практика: спортна подготовка по вид спорт-плуване

15.06.2020 г.

15.00 ч.

Закрит плувен басейн

Практически –

по преценка на комисията, но не повече от 5 астро-номически часа

-

1. Христо Бончев

2.Веселин Суров

О П Р Е Д Е Л Я М:

 1. График и комисии за провеждане на редовна изпитна сесия за учебната 2019/2020 година за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение: Мелиса Нургюл Шефкъ, ученичка в самостоятелна форма – VII a клас

Учебен предмет

Дата на провеждане Начален час

Място на провеждане

Формат на изпита /продължителност

Училищна комисия по организиране на изпита

(Квестори)

Училищна комисия по оценяване

/1. Председател

2. Член/

1.

Чужд език –английски език, ООП

20.05.2020 г., 16.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

2 астрономически часа

1.Лиляна

Недева

2.Христо

Бончев

1.Кина Маринова

2.Анета Атанасова

2.

Чужд език –английски език, ООП

21.05.2020 г.,

16.00 ч.

ВКС

Устен изпит

до 30 мин. астрономически часа

-

 

1.Кина Маринова

2.Анета Атанасова

3.

Математика, ООП,

22.05.2020 г.,

16.00

ВКС

Писмен изпит –

2 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2.Христо

Бончев

1. Калинка Ташева

2. Лиляна Недева

4.

Български език и литература, ООП

26.05.2020 г.,

16.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

2 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2.Христо

Бончев

1.Дорина Пейчева

2. Гълъбина Великова

5.

История и цивилизации, ООП

27.05.2020 г.,

16.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

2 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2.Христо

Бончев

1.Иван Занов

2. Тихомир Великов - ПЗГ „Добруджа“

6.

Биология и здравно образование, ООП

28.05.2020 г.,

16.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

2 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2.Христо

Бончев

1.Габриела Йорданова

2.Марияна Петрова

7.

Химия и опазване на околната среда, ООП

29.05.2020 г.,

16.00 ч.

ВКС

Писмен изпит –

2 астрономически часа

1.Анета Атанасова

2. Христо Бончев

1.Габриела Йорданова

2. Лидия Костадинова

О П Р Е Д Е Л Я М:                                                               

1. График и комисии за провеждане на редовна изпитна сесия за учебната 2019/2020 година за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение:

Владимир Валентинов Славов, ученик в самостоятелна форма - ХI а клас

Учебен предмет

Дата на провеждане Начален час

Място на провеждане

Формат на изпита
/продължителност

Училищна комисия по организиране на изпита

(Квестори)

Училищна комисия по оценяване

/1. Председател

2. Член/

 1.  

Спортна подготовка, ЗП, борба,

XI клас

18.05.2020 г.,

16.00 ч.

Зала по борба

в Спортно училище „Дръстър“

Практически –

по преценка на комисията,

но не повече от

5 астрономически часа

 -

1. Мирослав Върбанов

2. Лидия Костадинова

 

 

 1.  

Философия, ЗП,

ХI клас

19.05.2020 г.,

14.00 ч.

К 201

Писмен изпит –

3 астрономически часа

 1. 1. Анета Атанасова
 2. 2. Лидия Костадинова

1. Евелина Касабова

2. Иван Занов

 1.  

Чужд език по професията, ЗПП,

ХI клас

20.05.2020 г.,

14.00 ч.

К 201

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1. Лидия Костадинова

2. Цветан Цвятков

1. Кина Маринова

2. Анета Атанасова

 1.  

Чужд език по професията, ЗПП,

ХI клас

21.05.2020 г.,

14.30 ч.

КЧО

Устен изпит – по преценка на училищната комисия, но не повече от 30 минути

-

1.Кина Маринова

2. Анета Атанасова

 1.  

Математика, ЗП,

ХI клас

22.05.2020 г.,

14.00 ч.

К 201

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1. Анета Атанасова

2. Лидия Костадинова

1. Калинка Ташева

2. Лиляна Недева

 1.  

Теория и мето-дика на спорт-ната тренировка, ЗПП, ХI клас

26.05.2020 г.,

14.00 ч.

К 201

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1. Анета Атанасова

2. Весела Лазарова

1. Мирослав Върбанов

2. Лидия Костадинова

 1.  

Теория и методика на физическото възпитание, ЗПП, ХI клас

27.05.2020 г.,

14.00 ч.

К 201

Писмен изпит –

3 астрономически часа

 

1. Анета Атанасова

2. Весела Лазарова

1. Иван Занов

2. Лидия Костадинова

 1.  

Спортна подготовка, СИП, ХI клас

27.05.2020 г.,

17.00 ч.

Спортна зала по борба

 

Практически –

по преценка на комисията,

но не повече от

5 астрономически часа

-

1. Мирослав Върбанов

2. Лидия Костадинова

 1.  

Биомеханика и биомеханичен анализ на физическите упражнения, ЗПП, ХI клас

28.05.2020 г.,

14.00 ч.

К 201

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1. Анета Атанасова

2. Весела Лазарова

1. Мирослав Върбанов

2. Лидия Костадинова

 

 

 1.  

Нормативно-правна уредба на физическото възпитание и спорта в Репуб-лика България, ЗПП, ХII клас

29.05.2020 г.,

14.00 ч.

К 201

Писмен изпит –

3 астрономически часа

1. Анета Атанасова

2. Весела Лазарова

1. Иван Занов

2. Мирослав Върбанов

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.Нов график и комисии за провеждане на приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка за VIII и IX клас  на Мирослав Николаев Стаматов

Учебен предмет

Вид на изпита

Дата на провеждане Начален час

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита

Квестори

Училищна комисия по оценяване

/1.Председател

 2. Член/

1

Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, спортна стрелба, СПП

VIII  клас

Практически, до 5 часа

15.05.2020г.,

16.00 ч.

Стрелбищен комплекс

 

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

-

1.Иван Касчийски

2. Иванка Димитрова

3

Теория на спортната тренировка, От ПП, IX клас

писмен,

3

астрономически часа

18.05.2020г.,

14.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1. Анета Атанасова 2.Габриела Йорданова

 1.Мирослав Върбанов

2.Иванка Димитрова

4

Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт, СПП, IX клас

писмен,

3

астрономически часа

19.05.2020г.

14.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1. Анета Атанасова 2.Габриела Йорданова

1. Мирослав Върбанов

2.Иванка Димитрова

5

Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, спортна стрелба, СПП

 IX  клас

Практически, до 5 часа

19.05.2020г.,

8.30 ч.

Стрелбищен комплекс

 

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

-

1. Иван Касчийски

2. Иванка Димитрова

6

Чужд език –английски език, ООП, VIII клас

писмен,

 3 астрономически часа

20.05.2020 г.

14.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1.Габриела Йорданова

2. Иванка Димитрова

1.Кина Маринова

2. Гълъбина Великова

7

Чужд език –английски език, ООП, VIII клас

устен,

до 30 мин.

21.05.2020 г.

14.00 ч.

КЧЕО

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

 

1.Кина Маринова

2. Гълъбина Великова

8

Чужд език –английски език, ООП, IХклас

писмен,

 3 астрономически часа

21.05.2020 г.

14.30 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1.Габриела Йорданова

2. Иванка Димитрова

1.Кина Маринова

2. Гълъбина Великова

9

Чужд език –английски език, ООП, IХ клас

устен,

до 30 мин.

22.05.2020 г.

14.00 ч.

КЧЕО

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

 

1.Кина Маринова

2. Гълъбина Великова

 
О П Р Е Д Е Л Я М:

1.Нов график и комисии за провеждане на приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка за VIII и IX клас  и срочна оценка за Х клас на Миглена Красимирова Маринова

Учебен предмет

Вид на изпита

Дата на провеждане Начален час

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита

Квестори

Училищна комисия по оценяване

/1.Председател

 2. Член/

1

Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, лека атлетика, СПП

VIII  клас

Практически, до 5 часа

15.05.2020 г.,

16.00 ч.

Стадион „Луи Айер“

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

-

1.Лидия Костадинова

2. Иванка Димитрова

3

Теория на спортната тренировка, ОтПП, IX клас

писмен,

3

астрономически часа

18.05.2020 г.,

14.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1. Анета Атанасова 2.Габриела Йорданова

 1. Мирослав Върбанов

2. Иванка Димитрова

4

Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт, СПП, IX клас

писмен,

3

астрономически часа

19.05.2020г.

14.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1. Анета Атанасова 2.Габриела Йорданова

1. Мирослав Върбанов

2. Иванка Димитрова

5

Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, лека атлетика, СПП

 IX  клас

Практически, до 5 часа

20.05.2020г    8.30 ч.

Стадион „Луи Айер“

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

-

1. Лидия Костадинова

2. Иванка Димитрова

6

Чужд език –руски  език, ООП, IХклас

писмен,

 3 астрономически часа

20.05.2020 г.

14.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1. Анета Атанасова 2.Габриела Йорданова

1.Диана Михалева

2.Кина Маринова

 

7

Чужд език –руски език, ООП, IХ клас

устен,

до 30 мин.

21.05.2020 г.

14.00 ч.

КЧЕО

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

 

1.Диана Михалева

2.Кина Маринова

8

Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, лека атлетика, СПП

 I срок на X  клас

Практически, до 5 часа

21.05.2020г 16.00 ч.

Стадион „Луи Айер“

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

-

1. Лидия Костадинова

2. Иванка Димитрова

9

Чужд език –руски език, ООП, I срок на Х клас

писмен,

 3 астрономически часа

22.05.2020 г.

14.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1.Анета Атанасова

2.Габриела Йорданова

1.Диана Михалева

2.Кина Маринова

 

10

Чужд език –руски  език, ООП, I срок на Х клас

устен,

до 30 мин.

26.05.2020 г.

14.00ч.

КЧЕО

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

-

1.Диана Михалева

2.Кина Маринова

 

11

Теория на спортната тренировка, ОтПП, I срок на X клас

писмен,

3

астрономически часа

26.05.2020 г.,

15.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1. Анета Атанасова 2.Габриела Йорданова

 1.Мирослав Върбанов

2.Иванка Димитрова

12

Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт, СПП, I срок на X клас

писмен,

3

астрономически часа

26.05.2020г.

14.00 ч.

К201

1.Анета Атанасова

2.Калинка Ташева

1. Анета Атанасова 2.Габриела Йорданова

1. Мирослав Върбанов

2. Иванка Димитрова

Дневен режим за целодневната форма на организация за  II  срок на учебната 2019/2020 година.
Седмична програма за II  срок на учебната 2019/2020 година. 
График за провеждане на класни и контролни работи през II срок на учебната 2019/2020 година
График за провеждане на спортната подготовка през II срок на учебната 2019/2020 година
График за дежурства в училищната сграда през II  срок на учебната 2019/2020 година. 
График за консултиране на ученици и родители от класните ръководители за 2019/2020 г.
График за приемно време на учителите , за I срок на учебната 2019/2020 г.
Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година. 

  2018/2019   

  2017/2018     

  2016/2017 

: