2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Какво представлява тормоза? Каква е разликата между него и насилието?

Училищни документи за учебната 2017/2018 година

Училищен план за противодействие на училищния тормоз между учениците

Училищни правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците по изпълнение на  Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

План за работа на Координационния съвет

 

Училищни документи за учебната 2016/2017 година

Училищни правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците по изпълнение на  Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

Училищен план за противодействие на училищния тормоз между учениците

План за работа на Координационния съвет

Заповед за определяне на състава на Координационния съвет

 

 

: