Училищни учебни планове

Учебен план, прогимназиален етап, V клас 

Учебен план, прогимназиален етап VI - VIII клас.

Учебен план, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт".

Учебен план, професия "Организатор на спортни прояви и първенства", специалност "Организация на спортни прояви и първенства".

 

: