Училищни учебни планове 2017-2018

Учебен план за учениците в 5 клас през учебната 2017-2018 г.

Учебен план за учениците в 6 клас през учебната 2017-2018 г.

Учебен план за учениците в 8 клас през учебната 2017-2018 г.

Учебен план за учениците с прием след 8 клас през учебната 2017-2018 г.

 

Учебен план, прогимназиален етап, V клас 

 

Учебен план, прогимназиален етап VI - VIII клас.

Учебен план, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт".

Учебен план, професия "Организатор на спортни прояви и първенства", специалност "Организация на спортни прояви и първенства".

 

: