Стипендии за ученици

 

Срок за подаване на заявления за стипендии за I учебен срок 

 Правила за получаване на стипендии на ученици от СУ "Дръстър" след завършено основно образование

 

 

: