2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

Стипендии за ученици

 

Срок за подаване на заявления за стипендии за I учебен срок 

 Правила за получаване на стипендии на ученици от СУ "Дръстър" след завършено основно образование

 

 

: