Стипендии за ученици

  Правила за получаване на стипендии на ученици от СУ "Дръстър" след завършено основно образование

Заявление за получаване на стипендии за успех и високи постижения в спорта на ученици от СУ "Дръстър" след завършено основно образование

Заявление за получаване на стипендии от ученици от СУ "Дръстър" без един или двама родители след завършено основно образование

Правила за получаване на стипендии на ученици от ОСУ "Дръстър" след завършено основно образование

Правила за получаване на стипендии на ученици от ОСУ "Дръстър" след завършено основно образование

 

: