Стипендии за ученици

  Правила за получаване на стипендии на ученици от СУ "Дръстър" след завършено основно образование

Правила за получаване на стипендии на ученици от ОСУ "Дръстър" след завършено основно образование

Правила за получаване на стипендии на ученици от ОСУ "Дръстър" след завършено основно образование

 

: